Stembevrijding

Bevrijding via de stem is eigenlijk het openen van de kanalen naar wie we ten diepste zijn. Via het zingen brengen we ons innerlijk in trilling  en worden we ons bewust van alles wat we zijn.

Massage en Beweging

In ons leven is soms onvoldoende tijd of ruimte voor rust en ontspanning. Daardoor kunnen onze spieren en gewrichten verkrampt raken. Massage maakt de spanningen in het lichaam los en laat ze afvloeien.

Begeleiding

Het doel van mijn begeleiding is dat jij jezelf beter leert kennen, waardoor ruimte vrijkomt voor contact met je wensen en verlangens. Je zult je steviger gaan voelen en met meer motivatie en enthousiasme in het leven komen te staan.

Zwangerschap

Tijdens de sessie wordt aandacht besteed aan lichamelijke ongemakken en aan geestelijk welzijn. Niet alleen jij, maar ook de ongeboren baby wordt er rustig van.

Welkom

Lichaam en geest vormen een onlosmakelijk geheel. Je gedachten oefenen invloed uit op je lichaam en lichamelijke ongemakken hebben hun weerslag op je geest. De ervaring dat we beter functioneren wanneer we uitgeslapen zijn, ken je vast ook. Dat sporten een positieve invloed op de geestelijke gesteldheid heeft, weet je eveneens. Andersom geldt hetzelfde: als je last hebt van psychische klachten, merk je dit ook in je lichamelijke conditie, zeker als die klachten van lange duur zijn.

Wat kan ik voor je doen

In mijn benadering staat het vertrouwen in de eigen kracht van het individu centraal. Ik ondersteun mensen die met fysieke ongemakken en/of levensproblemen geconfronteerd worden.
Dit doe ik door middel van:
lichaamswerk, massage en beweging zorgen voor ontspanning van het lichaam,
een therapeutisch gesprek, om je gedachten en gevoelens op een rij te zetten en
door middel van klanken, waardoor je je beter kunt uiten.

klik hier>>